Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny textové příkazy se píší s lomítkem "/". A tady jsou:

/h or /help - Zobrazí seznam příkazů v okně chatu.
/w or /who - Vypíše počet hráčů online.
/tip - Vypíše tip dne.
/bgm - Zapnutí / vypnutí hudby v pozadí.
/sound - Zapnutí / vypnutí zvukových efektů.
/effect - Zapnutí / vypnutí grafických efektů (např. portály, kouzla).
/where - Vypíše současnou pozici (název lokace a souřadnice).
/skip - Zapnutí / vypnutí frame skip (přeskakování oken). Pokud je vypnuto, RO renderuje každé okno, přestože to může snižovat výkon. Pokud je zapnuto, RO vynechává okna pro udržení plynulé hry.
/v (0-127) - Nastavení hlasitosti zvukových efektů.
/bv (0-127) - Nastavení hlasitosti hudby v pozadí.
/ex - Vypíše seznam postav, které ignorujete.
/ex (Jméno postavy) - Ignorace určité postavy.
/exall - Ignorace všech postav.
/in (Jméno postavy) - Vyjmutí určité postavy z "ignore listu".
/inall - Vyjmutí všech postav z "ignore listu".
/organize "Název party" - Vytvoření party . Můžete pozvat další členy do party kliknutím na postavu a výběrem volby "invite to party".
/leave - Odchod z party.
/expel (Jméno postavy) - Vyhození postavy z party - pokud jste lídrem party.
/guild "Název guildy" - Vytvoření guildy - pokud máte Emperium.
/breakguild "Název guildy" - Zrušení guildy (guilda musí být "prázdná").
/emblem - Zobrazení guildovního emblému.
/sit - Stejné jako insert, posazení na zem.
/stand - Stejné jako insert, postavení na nohy.
/chat - Vytvoření diskuzní místnosti (Chat Room).
/q - Opuštění diskuzní místnosti.
/memo - "Zapamatování" warp pointu.
/snap - Zapnutí / vypnutí zachytávání kurzoru při boji.
/skillsnap - Zapnutí / vypnutí zachytávání kurzoru při použití dovednosti (skill).
/itemsnap - Zapnutí / vypnutí zachytávání kurzoru při sbírání předmětů.
/savechat - Uloží celý obsah chatu do souboru. Ten se nachází ve složce "Chat", ve Vašem adresáři Ragnaroku.
/camera - Zapnutí / vypnutí zoomu.
/miss - Zapnutí / vypnutí zobrazování informace o neúspěšném útoku.
/fog - Zapnutí / vypnutí "fog effectu".
/bingbing - Otočení proti směru hodinových ručiček.
/bangbang - Otočení po směru hodinových ručiček.
/aura - "Aura efekt".
/showname - Změna fontu u jména postavy.
/q3 - Ovládání "quickspellů" (viz níže).
/set1 - /noctrl + /showname + /skillfail.
/doridori - Otáčení hlavy.
/quickspell - Pravým tlačítkem se aktivuje kouzlo / skill na pozici F9.
/emotion - Výpis příkazů pro emotikony.
/notrade - Automatické odmítání obchodování.
/battlemode - Používání kouzel / skillů v 1. okně pomocí kláves Z až >, 2. okně Q až O a 3. okně A až L.
/skillfail - Zobrazení zprávy při selhání skillu.
/notalkmsg - Vypnutí zobrazování chatu v okně chatu.
/noshift - Útok na Undead monstra bez shiftu.
/noctrl - Automatický útok.
/quickspell2 - Ovládání kouzel / skillů na pozicích F7, F8 pomocí kolečka myši.

Další textové příkazy se používají pro zobrazení emotikonů. Tyto najdete v sekci Emotikony.